Home   Ambulante Dienstverlening

Ambulante Dienstverlening

De 3 onderwijseenheden van Vitus Zuid verzorgen ook ambulante dienstverlening.

Ambulante begeleiding is bedoeld voor:

  • leerlingen in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs die problemen hebben met horen, spreken of verwerken van taal.
  • allen die betrokken zijn bij het onderwijs aan deze leerlingen. Zij krijgen advies, informatie en deskundige begeleiding in het omgaan met en het lesgeven aan deze leerlingen.

Leerlingen die voor ambulante begeleiding in aanmerking komen, hebben een “onderwijsarrangement” voor onderwijs of begeleiding cluster 2.

Medezeggenschap bij ambulante dienstverlening: Kwaliteitszetel deelraad MR

Het stemrecht van ouders in het regulier onderwijs ligt bij de oudergeleding van de MR van de eigen school. Echter, de invloed van ouders op het ondersteuningsaanbod dat door de onderwijseenheden van Vitus Zuid wordt geboden, is daarmee niet verankerd.

Vitus Zuid heeft besloten om voor elk van de drie Deelraden MR een kwaliteitszetel open te stellen voor ouders van leerlingen die door ons begeleid en ondersteund worden in het regulier onderwijs. Het betreft de Deelraden MR van Mgr. Hanssen, Taalbrug Junior en Taalbrug College.

Met het openstellen van een kwaliteitszetel in elke deelraad MR wil Vitus Zuid de betreffende ouders de mogelijkheid bieden hun mening te laten horen.

Mocht u geïnteresseerd zijn om u kandidaat te stellen voor deze kwaliteitszetel van de Deelraad MR, neem dan contact op met de ambulante begeleider van uw kind.