In 2018 is de AVG (Algemene Wet Gegevensverordening) van kracht geworden. Op basis van deze wet heeft Vitus Zuid een privacyreglement vastgesteld waarmee de Medezeggenschapsraad heeft ingestemd.

2018 12 05 Privacyreglement Vitus Zuid vastgesteld

Vitus Zuid heeft een functionaris voor de gegevensverwerking (FG) aangesteld.
Deze is te bereiken via e-mail: fg@vituszuid.nl.

Tevens heeft Vitus Zuid een privacyverklaring opgesteld.

2019 07 15 Privacyverklaring