Home   Privacyreglement leerlingen

Privacyreglement leerlingen

In 2003 is door de onderwijssector en de minister van OCW een convenant ’Bescherming leerling-, deelnemer- en studentgegevens op de scholen en instellingen’ afgesloten. Dit convenant besteedt extra aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens van leerlingen. In dit convenant is afgesproken dat er een modelreglement per onderwijssector wordt opgesteld, dat per school- of instelling kan worden gebruikt voor de wijze van omgaan met de op de school of instelling aanwezige leerlingengegevens.

Op basis van dit modelreglement heeft Vitus Zuid een privacyreglement verwerking leerlinggegevens vastgesteld waarmee de Medezeggenschapsraad heeft ingestemd.

2016 09 14 Vastgesteld privacyreglement verwerking leerlinggegeven

Vitus Zuid heeft een functionaris voor de gegevensverwerking (FG) aangesteld.
Deze is te bereiken via e-mail: fg@vituszuid.nl.