Sinds 1959 zijn wij onderwijsexperts op het gebied van gehoor, spraak en taal. Wij geven onderwijs en ambulante begeleiding aan dove en slechthorende kinderen en aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Taalbrug Junior verzorgt als één onderwijseenheid op haar locaties in Eindhoven, Helmond en Venlo speciaal onderwijs. Naast onderwijs verzorgen we in de regio’s Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg ondersteuning op de scholen van de verschillende samenwerkingsverbanden.

Taalbrug College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Onze leerroutes bereiden leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking voor op een plek in de maatschappij. Naast onderwijs verzorgen we ambulante ondersteuning binnen het regulier voortgezet onderwijs.