Ambulante dienstverlening

Naast onderwijs bieden de onderwijseenheden van Vitus Zuid ook ambulante dienstverlening. Deze ambulante dienstverlening is bedoeld voor:

  • leerlingen in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs die problemen hebben met horen, spreken of verwerken van taal;
  • alle partijen die betrokken zijn bij het onderwijs aan deze leerlingen. Zij krijgen advies, informatie en deskundige begeleiding in het omgaan met en het lesgeven aan deze leerlingen.

Leerlingen die voor ambulante dienstverlening in aanmerking komen, krijgen een ondersteuningsarrangement.

Medezeggenschap ambulante dienstverlening

Het stemrecht van ouders in het regulier onderwijs ligt bij de oudergeleding van de MR van de eigen school. Maar hoe zit het dan met de invloed van ouders wiens kinderen gebruik maken van onze ambulante dienstverlening? Om ook heb een stem te geven, kent iedere deelraad MR (van Mgr. Hanssen, Taalbrug Junior en Taalbrug College) een kwaliteitszetel voor die specifieke ouders. Bent u geïnteresseerd om u kandidaat te stellen voor deze kwaliteitszetel van de Deelraad MR? Neem dan contact op met de ambulante begeleider van uw kind.