Disclaimer
Aan de inhoud van de website vituszuid.nl besteed Vitus Zuid de grootste zorgvuldigheid. Wij streven hierin naar juistheid, volledigheid en actualiteit om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Desondanks kan niet worden ingestaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor het ononderbroken functioneren van de website vituszuid.nl. Vitus Zuid aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor, noch voor de activiteiten die voortvloeien uit het bezoek van de website vituszuid.nl.

Gebruiksvoorwaarden website Vitus Zuid
Indien u via de website vituszuid.nl een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Vitus Zuid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud op deze sites.
Het is de bezoeker van de website vituszuid.nl niet toegestaan op de website getoonde informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Vitus Zuid.

Privacy
Vitus Zuid neemt de privacy van de bezoekers van de website vituszuid.nl zeer serieus. Wij zullen gegevens van bezoekers en hun accounts niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden verstrekken.

Klachten
Klachten, opmerkingen of signalering van inhoud die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@vituszuid.nl.

Overig
De inhoud van deze website en deze disclaimer kan zonder vooraankondiging wijzigen.