Skt-slide1 Skt-slide2 Skt-slide3
boximg
Mgr. Hanssen
Mgr. Hanssen voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) als hoogwaardig expertisecentrum, onderwijs en begeleiding verzorgen aan kinderen met ernstige beperkingen in hun communicatie, inclusief mogelijke co-morbiditeiten.
boximg
Taalbrug Junior
Taalbrug Junior geeft onderwijs op drie locaties en werkt als één school voor speciaal onderwijs voor de regio Zuidoost Brabant en Noord Limburg. Naast de hoofdlocatie in Eindhoven, zijn er nevenvestigingen in Helmond en Venlo. Op elke locatie wordt speciaal onderwijs geboden aan kinderen van 4 tot 13 jaar.
boximg
Taalbrug College
De afdelingen van het Taalbrug College bereiden leerlingen voor op een plek in de maatschappij. Door intensieve inhoudelijke samenwerking tussen Junior en College afdelingen slaan we bruggen naar elkaars kennis op het gebied van orthopedagogiek, orthodidactiek en communicatie.
boximg
Nieuws
Kennis en kunde over het onderwijs en de ondersteuning in het regulier onderwijs aan dove en slechthorende kinderen worden gebundeld in een gezamenlijk expertisecentrum. De besturen van de vier instellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid zetten dit jaar de eerste stap naar het realiseren van zo’n expertisecentrum. Er is al gestart met de ontwikkeling van een gezamenlijke website waar de werkwijze van de ambulante diensten wordt beschreven. De instellingen versterken op deze manier de samenwerking met ouders, het regulier onderwijs en met elkaar. Op korte termijn starten drie projecten: meer informatie in onderstaande link.