Klachten of bezwaren

Alle medewerkers binnen Vitus Zuid of binnen onze scholen doen hun werk naar eer en geweten. Toch zijn er soms situaties waarmee u het niet eens bent. Mocht u een klacht hebben of bezwaar willen indienen, dan horen we dat graag. Door dit snel én samen op te lossen, kunnen we ons onderwijs verbeteren. Wat kunt u doen om uw klacht of bezwaar kenbaar te maken?

  • Neem contact op met de betrokken medewerker. Probeer het probleem samen op te lossen.
  • Lukt het niet om het probleem samen op te lossen? Ga dan naar de leidinggevende.
  • Vraag eventueel om advies en ondersteuning van de klachtenfunctionaris.
  • Als het om ongewenst gedrag gaat, kunt u een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon.

Klachtenregeling

Vitus Zuid heeft sinds 15 november 2015 een klachtenregeling voor leerlingen, ouders en medewerkers. Deze is op 1 april 2019 geactualiseerd, met instemming van de MR. U vindt de vernieuwde klachtenregeling hier.

Klokkenluidersregeling

Vitus Zuid heeft sinds 14 september 2016 een klokkenluidersregeling Рmet instemming van de Medezeggenschapsraad. De klokkenluidersregeling kunt u hier downloaden.

Contact

  • De klachtenfunctionaris is bereikbaar via het e-mailadres: klachten@vituszuid.nl.
  • De externe vertrouwenspersonen van Vitus Zuid zijn:
    • Niranyana Jayamary, info@niranyana.nl, 06-24942069.
    • Ellen te Winkel, ellen@tewinkelentewinkel.nl, 06-14004160.