Toledolaan 3

5629 CC Eindhoven

040 79 000 90

www.taalbrugjunior.nl

Contactformulier

 

Taalbrug Junior verzorgt als één onderwijseenheid op haar locaties in Eindhoven, Helmond en Venlo speciaal onderwijs. Naast onderwijs verzorgen we in de regio’s Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg ondersteuning op de scholen van de verschillende samenwerkingsverbanden. Alle leerlingen die recht hebben op een arrangement cluster 2 ervaren problemen in de communicatie met anderen. De teams onderwijs en ondersteuning werken vanuit verbinding samen om voor de leerlingen hierbij de meest passende vorm van onderwijs en ondersteuning te kunnen verzorgen. Daarnaast kunnen we door consultatie- en adviestrajecten op een laagdrempelige manier aan scholen ondersteuning bieden bij hulpvragen die gerelateerd zijn aan de problematiek van de doelgroep cluster 2.

Voor alle medewerkers van Taalbrug Junior staat taal de hele dag centraal door de oprechte belangstelling voor wat de leerling echt bedoelt te zeggen. De taal van het kind zelf is de basis van leren communiceren en van onze specialistische aanpak. Alle activiteiten van de onderwijseenheid zijn in de eerste plaats bedoeld om leerlingen vaardigheden te leren waarmee zij zich in de communicatie met anderen, binnen hun mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Een arrangement is altijd tijdelijk. Taalbrug Junior is gericht op kansen om leerlingen weer aan te laten haken bij thuisnabij basis- of voortgezet onderwijs. Met dit doel voor ogen delen onze deskundigen hun expertise in het aanleren van communicatieve vaardigheden met ouders, scholen en externe partners.