Aanmelding

Zijn er vragen rond het gehoor of de taalontwikkeling van een leerling in de klas, dan kan de leerkracht om hulp vragen. Meestal komt die hulpvraag bij het zorgteam van de school of het samenwerkingsverband. Het zorgteam kan op zijn beurt weer advies en ondersteuning vragen bij de informatie- en aanmeldpunten cluster 2 van Vitus Zuid.

Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:

  1. De leerling maakt de overstap naar één van onze scholen (onderwijsarrangement).
  2. De leerling blijft in het regulier onderwijs, maar krijgt ambulante begeleiding vanuit Vitus Zuid (ondersteuningsarrangement).

Meer informatie

Voor meer informatie over:

  • de aanvraagprocedure;
  • de indicatiecriteria waaraan een leerling moet voldoen;
  • of de noodzakelijke documenten voor een succesvolle aanvraag bij de CvO;

kunt u terecht bij:

Mgr. Hanssen

045 – 563 65 00 (Gerdina van den Berg)
(maandag, dinsdagochtend en donderdag)
aanmeldpuntcluster2@mgrhanssen.nl

Aanmeldpunt Eindhoven

040 – 290 23 45 (optie 2)
aanmeldpuntcluster2@taalbrug.nl

Aanvullend onderzoek

Soms is een aanvullend onderzoek nodig voor een leerling. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking heeft en daarnaast een duidelijke extra behoefte aan ondersteuning. De Commissie van Onderzoek bepaalt in dat geval welke vorm van onderwijsarrangement en/of andere ondersteuning het beste past.

Toelatingsbeleid

Vanwege een sterke leerlinggroei in het speciaal onderwijs werkt Vitus Zuid met bijgaand

Toelatingsbeleleid Vitus Zuid m.i.v. 5 september 2022 v2

Dit beleid is met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.