Home   Wie zijn wij

Wie zijn wij

Op 1 augustus 2015 is de Stichting Vitus Zuid ontstaan uit de landelijke reorganisatie van het onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve problematiek. Deze reorganisatie was het gevolg van veranderende wet- en regelgeving rondom Passend Onderwijs.

In totaal zorgen nu zo’n 450 medewerkers dagelijks voor het onderwijs en de begeleiding aan ruim 1800 leerlingen, verdeeld over drie onderwijseenheden, te weten Mgr. Hanssen, Taalbrug Junior en Taalbrug College.

Het verzorgingsgebied van Vitus Zuid strekt zich uit over vrijwel heel Limburg en Zuidoost-Brabant.

Vitus Zuid is formeel gevestigd in Eindhoven. Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door de bestuurder, dhr. Theo van Munnen. Samen met de directeuren van de onderwijseenheden leidt hij de stichting Vitus Zuid.
De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die een controlerende functie heeft ten aanzien van de gestelde doelen.