Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof voor uw zoon/dochter moet u een formulier downloaden en invullen. Er is een formulier voor het aanvragen van vakantieverlof en een ander formulier voor het aanvragen van verlof wegens gewichtige omstandigheden. De formulieren staan op deze website en in het formulier “aanvullende informatie” kunt u nalezen wanneer er wel of niet verlof aangevraagd kan worden en waarvoor. Onderaan deze tekst kunt U de formulieren downloaden. Wij vragen u kennis te nemen van de inhoud en voortaan deze formulieren te gebruiken bij een aanvraag en ingevuld in te leveren bij de teamleider van uw zoon/dochter. De formulieren zijn ook op papier te verkrijgen bij de teamleider of bij de leerlingenadministratie van de Taalbrug.

Vakantieverlof aanvraagVakantieverlof

Buitengewoonverlof aanvraagBuitengewoonverlof

Aanvullende informatieAanvullende informatie