Arbeid & Dagbesteding

De afdeling Arbeid & Dagbesteding (A&D) bereidt leerlingen voor op uitstroom naar een entreeopleiding, de arbeidsmarkt of een vorm van dagbesteding. De nadruk ligt op een brede vorming en het ontwikkelen van praktische vaardigheden op het gebied van werken, wonen en de invulling van vrije tijd. We onderscheiden twee uitstroomrichtingen:

Uitstroomprofiel Arbeid

Van leerlingen in dit profiel schatten wij in dat zij toegeleid kunnen worden naar een vorm van arbeid, maar niet in staat zijn een volledig VMBO-diploma te behalen.

Uitstroomprofiel Dagbesteding

Leerlingen in dit profiel bereiden we voor op een vorm van dagbesteding. Er wordt een onderscheid gemaakt naar:

  • arbeidsmatige dagbesteding
  • taak- of activiteitgerichte dagbesteding

De fasen van het onderwijs

Het onderwijs van de afdeling A&D kent drie fasen:

Oriëntatiefase (O-fase)

In deze fase staat het vergroten van de zelfredzaamheid en het verder ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden centraal. Leerlingen maken kennis met praktijkgerichte vakgebieden.

Voorbereidende fase (V-fase)

In deze fase maken de leerlingen kennis met verschillende vormen van arbeid. De nadruk in de praktijklessen ligt op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en het opdoen van beroeps specifieke vaardigheden. Leerlingen maken een keuze op basis van hun interesses voor bijvoorbeeld type werk en sector.

Transitiefase (T-fase)

In deze fase staat de overgang van Speciaal Onderwijs naar zelfstandigheid centraal. De begeleiding is gericht op uitstroom naar de maatschappij en het vinden van een passende plek om werkervaring op te doen. Leerlingen kunnen in deze fase branchegerichte cursussen of maatwerkcertificaten behalen die aansluiten bij de gekozen richting.

Brug tussen school en arbeidsmarkt

Om leerlingen optimaal te ondersteunen en te begeleiden bij de overgang van Speciaal Onderwijs naar de arbeidsmarkt, heeft de Taalbrug een aantal trainingscentra opgestart.

Het Arbeids Transitie Centrum

De Taalbrug VSO heeft samen met de Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) het ‘Arbeids Transitie Centrum’ (ATC) opgezet. Het doel van het ATC is leerlingen begeleiden bij de overgang van school naar werk. Leerlingen kunnen hier in een gesimuleerde omgeving ervaring opdoen met productie-, licht administratief en facilitair werk. Zo bereiden zij zich voor op een stage, baan, vervolgopleiding of dagbesteding.

Verder speelt het ATC een belangrijke rol bij het organiseren van stages, bedrijfsoriëntaties en het plaatsen van leerlingen op de arbeidsmarkt . Dit doen we in samenwerking met een netwerk van bedrijven in onze omgeving.

Trainingscentra in Eindhoven en Oirschot

Voor leerlingen met het uitstroomprofiel Dagbesteding is de stap naar stage of arbeid in een regulier bedrijf vaak te groot. We bieden daarom activiteiten aan in onze Transitiecentra in Eindhoven en Oirschot. Op deze locaties kunnen leerlingen in een beschermde omgeving kennis maken met verschillende taken. Denk hierbij aan algemene activiteiten zoals het doen van boodschappen, de hond uitlaten of koffie serveren in het buurthuis.

Op het Transitiecentrum in Oirschot worden in een landelijke omgeving boerderijactiviteiten aangeboden zoals het verzorgen van dieren, tuinieren, koken en huishoudelijke taken.

Arbeids Transitie Centrum