Leerroute Arbeid

Praktijkonderwijs

De afdeling Arbeid  bereidt leerlingen voor op uitstroom naar de arbeidsmarkt of een vorm van arbeidsmatige dagbesteding. De nadruk ligt op een brede vorming en het ontwikkelen van praktische vaardigheden op het gebied van werken, wonen en de invulling van vrije tijd. Het leren vindt plaats in betekenisvolle contexten.  De Leerroute Arbeid is een speciale vorm van praktijkonderwijs voor slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

We onderscheiden drie leerwegen:

  • Leerweg Arbeid
  • Leerweg Arbeid beschut
  • Leerweg Arbeidsmatige dagbesteding

De fasen van het onderwijs in de leerroute Arbeid:

Brugklasfase

De brugklas is voor leerlingen voor wie de overgang van het SO naar het VSO een te grote stap is. Leerlingen leren dit jaar omgaan met wisselende leerkrachten, huiswerk maken, leren leren en plannen. Het vergroten van de zelfredzaamheid en het verder ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden staat centraal. Leerlingen maken kennis met praktijkgerichte vakgebieden.

Onderbouwfase

In de onderbouw maken de leerlingen kennis met verschillende vormen van arbeid. De nadruk in de praktijklessen ligt op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en het opdoen van beroeps specifieke vaardigheden. In de onderbouw vindt een brede oriëntatie plaats op de volgende profielen:

Consumptief
Logistiek
Techniek
Zorg&Welzijn
Groen

Leerlingen maken aan het eind van de onderbouw een keuze op basis van hun interesses, hun kwaliteiten en competenties.

Bovenbouwfase

In deze fase staat de transitie van Speciaal Onderwijs naar zelfstandigheid en werken centraal. De begeleiding is gericht op uitstroom naar de maatschappij en het vinden van een passende plek om werkervaring op te doen. Leerlingen kunnen in deze fase branchegerichte cursussen of maatwerkcertificaten behalen die aansluiten bij de gekozen richting. De leerlingen leren in de praktijk via groepsstages en individuele stages.

De leerlingen maken in de bovenbouw een keuze voor één profiel waarin ze zich kunnen bekwamen en specialiseren om uit te kunnen stromen naar arbeid of arbeidsmatige dagbesteding. Ze kunnen kiezen uit de volgende uitstroomprofielen:

Consumptief
Logistiek
Techniek
Zorg&Welzijn
Groen

Brug tussen school en arbeidsmarkt

Om leerlingen optimaal te ondersteunen en te begeleiden bij de overgang van Speciaal Onderwijs naar de arbeidsmarkt, heeft de Taalbrug een aantal transitiecentra opgestart.

Het Arbeids Transitie Centrum

De Taalbrug VSO heeft samen met de Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) het ‘Arbeids Transitie Centrum’ (ATC) opgezet. Het doel van het ATC is leerlingen begeleiden bij een laagdrempelige overgang van school naar werk. Leerlingen kunnen hier in een gesimuleerde omgeving ervaring opdoen met productie-, licht administratief en facilitair werk. Zo bereiden zij zich voor op een groepsstage of individuele stage, baan, vervolgopleiding of arbeidsmatige dagbesteding.

Verder speelt het ATC een belangrijke rol bij het organiseren van stages, bedrijfsoriëntaties en het plaatsen van leerlingen op de arbeidsmarkt . Dit doen we in samenwerking met een netwerk van bedrijven in onze omgeving.

Transitiecentra in Eindhoven

Voor leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid of Arbeidsmatige dagbesteding is de stap naar een individuele stage of arbeid in een regulier bedrijf vaak nog te groot. We bieden daarom groepsactiviteiten aan in onze Transitiecentra in Eindhoven . Op deze locaties kunnen leerlingen in een begeleide omgeving kennis maken met verschillende taken binnen bedrijven en instellingen. Er wordt samengewerkt met werknemers van deze bedrijven en instellingen, waarbij  groepjes leerlingen de stage activiteiten vorm geven, ondersteund door een leerkracht of onderwijsondersteuner van het Taalbrug College.

We  vormen samen met de volgende bedrijven/instellingen deze transitiecentra:

Catharina Ziekenhuis
Archipel
IKEA
Albert Hein
De Genneper Parken
Buurthuis Eckart

Individuele stages in de arbeidsmarkt

Vanuit de groepsstages gaan de leerlingen beginnen aan het laatste deel van het transitieproces op weg naar een werkplek op de arbeidsmarkt. Arbeidstoeleiders (ATL) zoeken met leerlingen en hun ouders naar een geschikte arbeidsplek en begeleiden de leerlingen, samen met bedrijven,  in dit proces. De ATL’ers onderhouden intensieve contacten met deze bedrijven met als doel om uiteindelijk een geschikte werkplek te vinden voor iedere leerling.

De Branche gerichte certificaten

In de bovenbouw (Pro4) kunnen de leerlingen ook een branche gericht certificaat halen, dat aansluit bij hun uitstroomprofiel, door een van de BGC cursussen te volgen. We bieden een aantal BGC’s aan.

De cursussen kunnen eventueel ook alleen oriënterend gevolgd worden, dus zonder een examen af te leggen. Een aantal cursussen wordt op een andere locatie aangeboden. Hieronder vindt u een overzicht van alle cursussen die wij aanbieden.

De cursus wordt op een vaste dag per week aangeboden (donderdag) en is onderdeel van het gekozen profiel.

Voor de branchegerichte cursussen wordt een eigen bijdrage gevraagd aan de ouders: het examen geld bedraagt €100. U ontvangt hiervoor een rekening, het bedrag kan eventueel ook in termijnen betaald worden.

 

Branchegerichte cursus (BGC) afkorting
Werken in het groen WIG
Schoonmaken in de groothuishouding SIG
Werken in de houtbranche WIH
Werken in de zorginstelling WIZ
Werken in de logistiek (met heftruck/reachtruck rijbewijs) WIL
Werken in de keuken WIK
Werken in de winkel WIW
Start Werk en Blijf veilig SWB

 

Profiel Bijpassende BGC
Consumptief (C) WIK 20 w / bijpassend SIG 20w
Zorg &Welzijn (Z&W) WIZ 40 w
Groen (G) WIG 40 w
Logistiek (L) WIL 20 w/ bijpassend WIW 20 w
Techniek (T) WIH 40 w

 

Start Werk en Blijf veilig wordt door alle leerlingen gevolgd en is opgenomen in het basis lesprogramma. SWB is belangrijk voor alle profielen.

Naast deze BGC’s kan het heftruck/reachtruck rijbewijs ook afzonderlijk behaald worden.  Het cursustraject bestaat dan uit 3 hele dagen en enkele middagen. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan deze cursus meerdere keren per jaar aangeboden worden.

Arbeids Transitie Centrum