X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

Onderwijs voor Kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking Inspirerend Onderwijs Spraakmakend Onderwijs daar zijn we sterk in De Taal van het Kind Is de Brug die ons verbindt

Taalbrug SO is “speciaal in taal”

Een taalschool waar een respectvolle communicatie de basis is voor leren en ontwikkeling.
De school werkt volgens een onderwijsconcept dat aansluit op de kernproblematiek van alle kinderen. Interactief Wereldoriënterend Taalonderwijs in Samenhang vormt het fundament, volgens de uitgangspunten van de Reflecterende Moedertaal Methode (RMM).

Professionele en respectvolle communicatie tussen en mét kinderen en tussen medewerkers onderling is een vanzelfsprekendheid. Dit sluit aan bij de problematiek van de kinderen en kenmerkt de cultuur in de school. In ons onderwijs is dit voor iedereen de basis om met én van elkaar te kunnen leren, kennis te delen en om af te stemmen. We streven naar een hoge kwaliteit in ons onderwijsaanbod waarbij de kerndoelen van het speciaal onderwijs leidend zijn.

Uniek concept

Taalbrug College heeft een uniek concept voor taalonderwijs ontwikkeld:
‘Interactief Wereldoriënterend Taal-onderwijs in Samenhang’ (IWOTS).

Deze manier van onderwijs geven bestaat uit de componenten Taal leren in interactie, Betekenisvol leren in samenhang, Reflectie en De taalcyclus.

Taal leren in interactie

Taal leren, is een actief proces. Door kinderen een rol te geven in hun eigen taalleerproces, stimuleren we hun actieve betrokkenheid. Een optimale ontwikkeling ontstaat in gesprekken over onderwerpen uit de directe leefwereld.

Betekenisvol leren in samenhang

Het taalonderwijs kenmerkt zich door betekenisvolle leertaken die hun oorsprong vinden in de gesprekken over ervaringen, interesses en belevingen van de kinderen. Met de teksten die door deze gesprekken ontstaan, verbinden we alle aspecten van mondelinge en schriftelijke taal met elkaar in de taalcyclus. Daarnaast vormen de gesprekken en de teksten de basis voor wereldoriënterend onderwijs, uitgaande van thema’s. Zo bereiken we een goede samenhang tussen de verschillende leergebieden.

Reflectie

Kinderen leren samen met een leerkracht/logopedist, de structuur in taal en taalgedrag te ontdekken. Volgens een stappenplan ontwikkelen ze op die manier strategieën om met de geleerde taal, het eigen taalgedrag beter te leren plannen, sturen en controleren.

De taalcyclus

Leerkracht en logopedist volgen de werkwijzer van de taalcyclus. Een geheel van taalactiviteiten in een vaste volgorde aangeboden. De taal uit het gesprek met de kinderen is de basis om te werken aan alle onderdelen van taalonderwijs