“Verbinding tussen de diensten Ambulante Begeleiding binnen Vitus Zuid “ 

 

De workshops

 Hieronder zie je een beschrijving van alle workshops. We willen je vragen om 2 keuzes te maken.     
Er mag gesteld worden dat ambulante dienstverlening een prominente rol speelt in de relatie
tussen speciaal en regulier onderwijs. Op basis van onderwijsbeperking en
ondersteuningsbehoefte van leerling en school wordt invulling gegeven aan het
ondersteuningsarrangement binnen het VO en MBO.

In deze workshop wordt kennis gedeeld en worden ervaringen uitgewisseld over:
– Wat maakt ondersteuning in het VO en MBO voor onze leerlingen anders dan BAO en SO?
- Welke specialistische ondersteuning hebben scholen en leerlingen nodig?
– Welke facilitering kan of mag worden ingezet?
– Hoe zit het met taken en verantwoordelijkheden van de school, leerling, ouders en ambulant dienstverlener?
Gegeven door: Saskia van der Zanden en Jan Janssen
Beide zijn vanuit VSO De Taalbrug werkzaam als ambulant dienstverlener in het Voortgezet
Onderwijs(VO) en Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)

“Ik heb geen bijbaan want ik vind solliciteren zo eng”. 
“Heb zomaar wat kwaliteiten opgeschreven juf, ze zullen wel fout zijn.” 
“Waarom ik me klein maak? Dan val ik minder op toch?” 
Een aantal leerlingen ontdekt gedurende hun middelbare schoolperiode dat er sociale vaardigheden gewenst zijn die hij of zij nog niet volledig bezit. Of ze ervaren dat ze te weinig zelfvertrouwen hebben en niet voldoende voor zichzelf opkomen. Dit kan leiden tot sociaal onhandig gedrag.
Voor deze leerlingen heb ik een training ontwikkeld om hun sociale vaardigheden te vergroten. In deze training staat centraal:
* Vergroten en ontwikkelen van weerbaarheid en zelfvertrouwen. Hoe geef ik mijn grenzen aan?
* Het vormen van een reëel zelfbeeld: wat zijn mijn kwaliteiten?
* Ontdekken van de eigen lichamelijke en geestelijke signalen van faalangst en hoe hiermee om te gaan.
* De lichaamshouding: hoe kom ik over, waar let ik op?
Bent u nieuwsgierig geworden naar de opbouw en inhoud van zo’n training? Dan is deze workshop wellicht interessant voor u. We gaan heel praktisch aan de slag en er een ‘echte les’ van maken. U gaat in de rol van ‘leerling’ samen met ‘klasgenoten’ een aantal oefeningen uitvoeren. Het hele traject van screening, intakegesprek, sova- of faalangsttest en verslaggeving krijgt u van mij na de workshop via de mail. Ook liggen er materialen ter inzage voor u klaar.
Gegeven door: Ellen Hol,  Ambulant Begeleider, tevens trainer sociale vaardigheden, faalangstreductie en examenvreesreductie
Mini CV: Ik ben een gediplomeerd trainer en al jaren werkzaam als Ambulant Begeleidster in het Voortgezet en Middelbaar Beroeps Onderwijs vanuit de Taalbrug VSO Ambulante Dienstverlening. Ook heb ik de opleiding ‘Rouw- en Verliesbegeleider voor jongeren’ gevolgd en ben ik ‘ Rots en Water trainer’. Door al deze kennis en ervaringen te combineren heb ik voor onze leerlingen op de Taalbrug een mooi trainingsprogramma op kunnen zetten.
Om weerbaar gedrag te laten zien moet je beschikken over een aantal vaardigheden. Dit zijn complexe vaardigheden en zeker als je daarnaast ook nog een vorm van autisme hebt.
Welke aanpassingen en werkwijzen zijn er voor onze leerlingen met autisme nodig om weerbaarder te kunnen worden?
Van jezelf leren kennen tot het actief deel kunnen nemen aan een fysieke weerbaarheidstraining in een notendop.
Gegeven door: Ester Schats, Ambulant Begeleider, Ma-Sen autismespecialist, Rots en watertrainer.
Mini CV: Sinds een aantal jaren ben ik werkzaam als ambulant begeleidster in het Voortgezet en Middelbaar Beroeps Onderwijs vanuit de Taalbrug VSO Ambulante Dienstverlening.
Ik heb mijn opleiding Ma-Sen autismespecialist een aantal jaren geleden afgerond Ik geef weerbaarheidstrainingen aan kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar, daarnaast ben ik ‘ Rots en Water trainer’, zowel voor leerlingen met als zonder ASS.
Binnen de Taalbrug ben ik een aantal uren werkzaam met leerlingen binnen het autistisch spectrum.
Op de Taalbrug wordt gewerkt met de taalcyclus. Als werkgroep ‘Interactief taalonderwijs’ vinden wij het belangrijk dat deze lijn doorgevoerd wordt tijdens de ondersteuning binnen het regulier onderwijs. De taalmap is een praktisch hulpmiddel die we hiervoor gebruiken.
Ben je benieuwd hoe deze map eruit ziet en tot stand is gekomen?
Schrijf je dan in voor deze workshop! 
Gegeven door: Marianne Meijers ( taalspecialist), Mieke Thissen ( werkgroep ITO), Ivonne Leenders ( werkgroep ITO) , De Taalbrug SO Ambulant Dienstverleners.
Beschrijving: in de workshop gaan we met het onderwerp CIDS aan de slag, we gebruiken daarvoor verschillende werkvormen. We starten met een stukje theorie, gaan met elkaar in gesprek en hopelijk komen we nog toe aan een stukje ervaring opdoen! Tot dan!
Gegeven door: Leona Hoenjet SO MGR. Hanssen Ambulante dienstverlening
Mini CV: Ik ben al een flink aantal jaren werkzaam op de Mgr. Hanssen. Toen ik een groep met slechthorende/dove leerlingen kreeg besloot ik een master Dovenstudies te doen. Sinds die tijd zit ik een werkgroep voor en organiseren wij bijeenkomsten voor ouders, voor collega’s en ook voor de leerlingen om aandacht te vragen voor CIDS, Culturele Vorming en Identiteit voor Doven en Slechthorenden. Sinds kort ben ik ook aangesloten bij de landelijke Werkgroep Sprong Vooruit. Zij ontwikkelen leerlijnen en leermiddelen door d/sh leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Inschrijven