Ambulante dienst

Leerlingen die een ondersteuningsarrangement hebben, krijgen begeleiding van een ambulant begeleider in het regulier voortgezet onderwijs, MBO en HBO en ondersteuning op de arbeidsplek. Ambulant begeleiders zijn gespecialiseerde leerkrachten of logopedisten met expertise op het gebied van communicatieve en/of auditieve beperkingen.

Wat doet een ambulant begeleider?

Onze ambulante dienst biedt begeleiding en ondersteuning op maat voor leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperking. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van de leerling en de school. Het doel van de begeleiding is de school in staat te stellen zorgleerlingen zo goed mogelijk te laten functioneren binnen het reguliere onderwijs. Indien nodig, werken we daarvoor samen met andere instanties.

Hoe werkt ambulante begeleiding?

Ambulante dienstverlening werkt vraaggestuurd. De onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsvraag van de school vormen de basis van de begeleiding. Een ambulant dienstverlener maakt samen met de school een plan van aanpak. Daarin staat beschreven welke expertise er nodig is voor de hulpvraag van een leerling en de school. De inzet van de ondersteuning wordt jaarlijks geëvalueerd.

Voorlichting en scholing

Naast het begeleiden van scholen en leerlingen, geeft de ambulante dienst voorlichting en scholing op het gebied van communicatieve en auditieve problematiek bij leerlingen. We nemen deel aan projecten die kennisdeling bevorderen en organiseren cursussen en workshops voor het regulier onderwijs en/of ouders van leerlingen met een beperking.  

Meer informatie over workshops of scholing? Neem contact op via ambulantedienst@taalbrug.nl

Consultatie en advies

Bij vragen over de communicatieve ontwikkeling van een leerling kan er een ‘Consultatie en Advies’ aangevraagd worden via het aanmeldformulier. Onze ambulante medewerkers kijken dan met u mee en geven adviezen over de ontwikkeling, aanpak en hulpvraag.