Aanmelding

Om in aanmerking te komen voor onderwijs of ondersteuning via Taalbrug College, moet een leerling een arrangement toegewezen hebben gekregen voor leerlingen met een communicatieve of auditieve beperking. Dit arrangement is een speciale vorm van ondersteuning voor leerlingen met een beperking die wordt toegekend door de Commissie van Onderzoek (CvO).

Hoe gaat een aanmelding in zijn werk?

  1. U of de school van uw kind heeft een vraag over het gehoor of de taalontwikkeling van uw kind. De school kan dan advies inwinnen en ondersteuning vragen bij het centrale aanmeldpunt van De Taalbrug.
  2. Wij gaan met u en de school in gesprek en vertellen u over de mogelijkheden. Indien nodig moet uw kind getest worden.
  3. Is er vastgesteld dat er sprake is van een leerling met een communicatieve of auditieve beperking met een extra ondersteuningsbehoefte? Dan wordt er gekeken welke vorm van ondersteuning het beste bij uw kind past.
  4. De onafhankelijke Commissie van Onderzoek (CvO) kent op basis van de uitkomsten van het traject een arrangement toe. Er zijn daarbij twee mogelijkheden:
  • Een ondersteuningsarrangement; De leerling krijgt specialistische begeleiding van onze Ambulante Dienst in het regulier onderwijs
  • Een onderwijsarrangement; De leerling wordt toegelaten op onze school
  1. Op basis van het betreffende arrangement wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan beschrijft wat de verwijzende school, de Taalbrug en de ouders doen om leerling/leerkracht te ondersteunen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure of indicatiecriteria kunt u terecht bij:

Centraal Aanmeldpunt Eindhoven
Toledolaan 3
5629 CC Eindhoven
Tel: 040 290 23 45 (optie 2)
Email: aanmeldpuntcluster2@taalbrug.nl