Inspraak

taalbrug-logo-nieuw

Wilt u meebeslissen over het schoolbeleid? Dan kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad en de VSO deelraad. Voor meer informatie kunt u kijken bij Medezeggenschap.