Oudergesprekken en ouderavonden

Door het jaar heen zorgen we voor meerdere contactmomenten zoals (algemene) ouderavonden en oudergesprekken. Daarnaast kunt u in het geval van specifieke vragen een gesprek aanvragen met de mentor van uw kind.

Leerlingvolgsysteem

We maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Somtoday. Hiermee krijgt u te allen tijde inzicht in de ontwikkeling en de resultaten van uw kind. Klik hier om in loggen op Somtoday

Website

De website is ons belangrijkste communicatiemiddel. Hiermee houden we u op de hoogte van actuele zaken en ontwikkelingen. Ook kunt u via onze site ziekmeldingen doorgeven, verlof aanvragen en inloggen op Somtoday.

Nieuwsbrief

Vijf keer per jaar ontvangt u een nieuwsbrief met het laatste nieuws over de school.

Oudertevredenheid

We vinden het belangrijk dat onze ouders tevreden zijn over de school. Daarom willen we graag weten wat er leeft en waar er verbetering nodig is. Met dat doel meten we regelmatig de oudertevredenheid. Eén keer per twee jaar houden we een groot oudertevredenheidsonderzoek.