Stichting Vitus Zuid

Taalburg College maakt samen met de Taalbrug Junior en de Mgr. Hanssen school, deel uit van de stichting Vitus Zuid. Vitus Zuid is één van de vier landelijke instellingen voor leerlingen met een communicatieve en/of auditieve problematiek.

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van Vitus Zuid beslaat heel Limburg en de regio Zuidoost Brabant. Het verzorgingsgebied van de sector VSO beslaat Noord-Limburg en Zuidoost Brabant.

Aantallen

De stichting Vitus Zuid verzorgt met 450 medewerkers dagelijks onderwijs en begeleiding aan ruim 1800 leerlingen, verdeeld over de drie scholen.