Onze leerlingen

Taalbrug College is er voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Binnen de doelgroep onderscheiden we drie groepen leerlingen:

  • Dove en slechthorende leerlingen
  • Leerlingen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
  • Leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Onderwijs op maat

Omdat er grote verschillen bestaan in de onderwijsbehoeften van onze leerlingen, willen we ons onderwijs zo goed mogelijk aan laten sluiten op de behoefte van een leerling. Dat betekent dat de lesstof, het niveau, de lesmaterialen en het tempo aangepast worden aan de specifieke hulpvraag van de leerling. We volgen de prestaties en ontwikkeling van onze leerlingen op de voet. Op die manier weten we altijd of we op de goede weg zitten.

Een veilig schoolklimaat

Ontwikkelingsgericht onderwijs binnen een veilig pedagogisch klimaat. Dat is waar we voor staan. Op onze school mogen leerlingen zichzelf zijn en worden ze gezien en begrepen. Omdat we werken met kleine klassen is er veel ruimte voor individuele aandacht. Voorspelbaarheid, duidelijke regels en structuur zorgen daarbij voor houvast en zekerheid.