X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

Verkiezingen deelraad de Taalbrug VSO

Ik ben Margot Bruné, getrouwd en moeder van vier kinderen van 14, 16, 18 en 20 jaar oud. Mijn oudste dochter heeft 7 jaar op VSO De Taalbrug gezeten, mijn jongste zoon zit nu voor het 4e jaar op deze school. Ik ben afgestudeerd bioloog met een eerste graads lesbevoegdheid. Verder heb ik op verschillende middelbare scholen en in het volwassenenonderwijs biologieles gegeven.

Op de Vrije Basisschool van mijn kinderen heb ik altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, zoals leesmoeder, de schoolbibliotheek runnen, assisteren in de peuterklas en de jaarfeesten organiseren. Momenteel assisteer ik nog met veel plezier bij de handwerklessen, terwijl mijn jongste kind al van de basisschool af is.

Door in de deelraad te gaan wil ik mijn betrokkenheid bij VSO De Taalbrug nog verder vergroten. Verder wil ik graag kritisch meedenken over alle zaken die met de school te maken hebben en tijdens de vergaderingen van de deelraad hierover van gedachten wisselen, om zo invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de school.

Mijn werkervaring in het onderwijs, mijn betrokkenheid bij de scholen van mijn eigen kinderen en de bestuurlijke ervaring die ik als voorzitter van een studentenvereniging heb opgedaan, vormen mijns inziens voldoende expertise om in de deelraad iets te kunnen betekenen voor uw kind.

Het belang van uw kind staat voor mij voorop en ik wil me hier dan ook graag hard voor maken!

Ik ben Ingrid Schoenmakers. Ik ben op werkzaam als verpleegkundige in de ouderenzorg. Mijn oudste dochter zit in de 3e klas van het VMBO-t diplomagericht en mijn jongste dochter zit in de 1e klas van het VMBO-t diplomagericht. Doordat ik al een aantal jaren meeloop in het speciaal onderwijs, ik op de Rungraaf in de medezeggenschapsraad heb gezeten gedurende 5 jaar, weet ik zeker dat ik iets kan betekenen voor uw kind. Verder heb ik ook gedurende 2 jaar in de ondersteuningsplanraad meegedraaid.

Voor mij is het belangrijk dat een kind zich thuis voelt op school en gehoord word. Het kind zich kan ontwikkelen op zowel op sociaal als op intellectueel niveau. Dat school de ontwikkeling monitort en op tijd stappen onderneemt.

Natuurlijk vind ik ouderparticipatie ook erg belangrijk, het zijn onze kinderen en wij als ouders moeten kunnen meepraten over het onderwijs van onze kinderen.

Door in de medezeggenschapsraad te gaan denk ik een goede en positieve invloed uit te oefenen in het onderwijs op de Taalbrug.

Mijn naam is Rita Bons. Ik heb onlangs de gezegende leeftijd van 55 jaar behaald. Mijn dochter is 32 jaar en mijn twee zonen zijn 18 en 15 jaar oud. Ik ben sinds de geboorte mijn van oudste zoon voltijds huisvrouw. De jongste geniet momenteel onderwijs op VSO De Taalbrug diplomagericht. Hij zit in de tweede van het VMBO, richting horeca. Zijn lagere school periode heeft hij op het regulier onderwijs genoten met behulp van het zogenaamde “rugzakje” vanuit het speciaal onderwijs. Op de lagere school ben ik altijd nauw betrokken geweest met de ontwikkeling van mijn jongste zoon in de vorm van overleg wekelijks met de leerkrachten, zorgleerkrachten, interne begeleiders en de ambulante begeleiders vanuit de taalbrug. Deze periode heeft mij veel inzicht gegeven in het begeleiden van een leerling met speciale behoeften binnen en steeds gewijzigde regelgeving van het onderwijs. Deze betrokkenheid zou ik nu graag voortzetten op de middelbare school van mijn zoon. Door deel te nemen aan de deelraad kan ik nu een positieve bijdrage leveren ten behoeve van alle kinderen.