X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

Ambulante Dienstverlening SO

Een+Apple+iPad+en+een+miniDe Taalbrug werkt met arrangementen:
• Een onderwijsarrangement: dit betekent plaatsing binnen het speciaal onderwijs
• Een ondersteuningsarrangement: dit betekent ondersteuning in het reguliere onderwijs door het speciaal onderwijs

Wie zijn wij?
Onze ambulante dienst verzorgt de ondersteuning aan scholen met leerlingen, die slechthorend/doof zijn, een taalontwikkelingsstoornis ( TOS) hebben of een stoornis in het autistisch spectrum hebben die specifiek leidt tot een communicatieve beperking, in het reguliere onderwijs.

Wij begeleiden leerlingen van het SWV Eindhoven, Helmond, de Kempen, Venlo en Oss( Veghel en St. Oedenrode)

Hoe?

Ambulante dienstverlening werkt vraaggestuurd. Met de start van passend onderwijs staan de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school centraal. De onderwijsbehoefte beschrijft wat een leerling nodig heeft om te komen tot een optimaal leerresultaat. De ondersteuningsbehoefte betreft de ondersteuning die de school nodig heeft om de leerling optimaal te begeleiden.

Het ondersteuningsarrangement

Een ambulante dienstverlener maakt samen met de school, vanuit onderwijs-en ondersteuningsbehoefte, een plan van aanpak. Daarin staat beschreven welke expertise er nodig is om de communicatieve mogelijkheden van de leerling te vergroten. Op welke manier moet de leerkracht ondersteund worden en hoe en door wie wordt de leerling begeleid?

Een commissie leerlingenzorg binnen de Taalbrug is verantwoordelijk voor het plan en zal dit jaarlijks evalueren.

Consultatie en advies

Bij vragen over de ontwikkeling van een leerling kan er een consultatie en advies aangevraagd worden ( zie aanvraagformulier bij aanmelding).

Een ambulante dienstverlener komt dan observeren en geeft adviezen.

Bij twijfel of cluster 2 passend zou zijn voor deze leerling komt een consultant observeren en meedenken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling.

Partnerschap

Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen is belangrijk. De rol van de ambulante dienstverlener is met name het inbrengen van de specifieke expertise. Van de school wordt verwacht dat zij bereid zijn te investeren in het borgen van deze expertise.