X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

Missie & Visie

De Taalbrug biedt onderwijs, begeleiding en ondersteuning in de meest brede zin van het woord aan kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar met een communicatieve en/of auditieve beperking,  slechthorende of dove kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).