X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

Missie & Visie

OudersVoorAutiPassendOnderwijsUtrechtDe Taalbrug biedt onderwijs, begeleiding en ondersteuning in de meest brede zin van het woord aan kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar met een communicatieve en/of auditieve beperking: slechthorende kinderen, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of kinderen met een stoornis in het autismespectrum die specifiek leidt tot een communicatieve beperking.