X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

Hoe werkt een aanmelding?

passend_onderwijs1Als de school een vraag heeft over het gehoor of de taalontwikkeling van een leerling, kan de leerkracht het zorgteam van de school of het samenwerkingsverband om hulp vragen.

Als het zorgteam dat nodig vindt, kan het advies en ondersteuning vragen bij informatie- en aanmeldpunt cluster 2 van De Taalbrug.

Als het nodig is, moet de leerling getest worden. Heeft de leerling een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking en daarnaast een duidelijke extra behoefte aan ondersteuning, wordt er gekeken welke vorm van onderwijsarrangement en andere ondersteuning hierbij het beste past. De Commissie van Onderzoek heeft hierin uiteindelijk het laatste woord. Zij stellen het advies vast.

Klik hier om de folder Passend Onderwijs te downloaden.

Contactinformatie

Meer informatie over de aanvraagprocedure, de indicatiecriteria waaraan een kind dient te voldoen of over de stukken die nodig zijn voor een succesvolle aanvraag bij de CVO kunt u krijgen via:

Centraal Aanmeldpunt Eindhoven

Toledolaan 3
5629 CC Eindhoven
Tel: 040 290 23 45 (optie 2)
Email: aanmeldpuntcluster2@taalbrug.nl