X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

De Taalbrug

Op de Taalbrug zijn twee scholen voor speciaal onderwijs. Taalbrug Junior geeft onderwijs aan ruim 400 leerlingen van 4 – 12 jaar in Eindhoven, Helmond en Venlo. De Taalbrug VSO geeft onderwijs aan ruim 395 leerlingen van 12 – 20 jaar op de locatie in Eindhoven. Beide scholen geven speciaal onderwijs aan slechthorende/dove leerlingen of leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

TAA_Logo_staand_FC-220
blok-back-3-taalbrug

Ondersteuning

De ambulante dienstverleners van Taalbrug Junior en van het VSO ondersteunen scholen in de samenwerkingsverbanden die leerlingen hebben met een auditieve en/of communicatieve beperking.

Instelling Vitus Zuid

De Taalbrug scholen behoren samen met de Mgr. Hanssen tot de instelling Vitus Zuid. De drie onderwijseenheden verzorgen speciaal onderwijs en ondersteuning in de regio Zuid- Oost Brabant en in Limburg.