X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

De Taalbrug

Op de Taalbrug zijn twee scholen voor speciaal onderwijs. Taalbrug Junior geeft onderwijs aan ruim 400 leerlingen van 4 – 12 jaar in Eindhoven, Helmond en Venlo. Het Taalbrug College geeft onderwijs aan ruim 260 leerlingen van 12 – 20 jaar op de locatie in Eindhoven. Beide scholen geven speciaal onderwijs aan slechthorende/dove leerlingen of leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

TAA_Logo_staand_FC-220

taalbrug-logo-nieuw

Taalbrug

College

Ondersteuning

De ambulante dienstverleners van Taalbrug Junior en van het Taalbrug College ondersteunen scholen in de samenwerkingsverbanden die leerlingen hebben met een auditieve en/of communicatieve beperking.

Instelling Vitus Zuid

De Taalbrug scholen behoren samen met de Mgr. Hanssen tot de instelling Vitus Zuid. De drie onderwijseenheden verzorgen speciaal onderwijs en ondersteuning in de regio Zuid- Oost Brabant en in Limburg.