Home   Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De bestuurder van Vitus Zuid legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een controlerende functie heeft.
De Raad van Toezicht van Vitus Zuid bestaat uit:

  • De heer Huub de Haan
  • De heer Eric Rijnders
  • De heer Edwin Verlangen (voorzitter)
  • Mevrouw Marga Vermeer