Organisatie

Op deze pagina vindt u alle informatie over onze organisatie.

Bestuur

Het bestuur van Vitus Zuid wordt gevormd door de bestuurder, Theo van Munnen.

Theo van Munnen is bereikbaar via de bestuurssecretaris, Margo Jenniskens: m.jenniskens@vituszuid.nl

Bestuursteam

Het bestuursteam van Vitus Zuid bestaat uit de bestuurder en de algemeen directeuren van de 3 onderwijseenheden:

Medezeggenschap

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) regels de medezeggenschap in het onderwijs. Volgens deze wet moet iedere school een medezeggenschapsraad (MR) hebben. In deze MR zijn ouders en personeel gelijkwaardig vertegenwoordigd. De bevoegdheden (instemmings- of adviesrecht), procedures en taken zijn vastgelegd in onderstaande documenten:

De MR is er voor Vitus Zuid. Daarnaast beschikt iedere school over een eigen deelraad. Zo’n deelraad heeft dezelfde bevoegdheden als de MR maar die gelden alleen voor de specifieke school. Het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement van de deelraad bevatten alle bevoegdheden (instemmings- of adviesrecht), procedures en taken. De MR vergadert maximaal 4 jaar per jaar. De deelraden vergaderen ieder ongeveer 8 keer per jaar.

De medezeggenschapsraad van Vitus Zuid bestaat uit:

  • Karel Clignet
  • Femke Sterk
  • Will Smeets
  • Ludwin Verstraaten
  • Albert Winter (voorzitter)

In het schooljaar 2019-2020 vergadert de MR op 2 oktober, 7 januari, 10 maart en 27 mei.

Wilt u een vergadering bijwonen? Neem dan even contact op met de bestuurssecretaris: m.jenniskens@vituszuid.nl U kunt bij haar ook terecht voor de notulen van de MR-vergadering. Daarnaast kunt u een nieuwsbrief namens de MR downloaden.

Raad van Toezicht

De bestuurder van Vitus Zuid legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze heeft een controlerende functie. De Raad van Toezicht van Vitus Zuid bestaat uit:

  • Huub de Haan
  • Eric Rijnders
  • Edwin Verlangen (voorzitter)
  • Marga Vermeer