De onderwijsbehoefte centraal!

Hierbij past het werken met onderwijs- en ondersteuningsarrangementen. Een arrangement is geen standaard product, maar een pakket van ondersteuningsmaatregelen afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Afhankelijk van de onderwijsbehoefte gerelateerd aan de kernproblematiek valt de keuze op een onderwijsarrangement of een ondersteuningsarrangement. Deze keuze vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Commissie van Onderzoek CvO).

Het onderwijsarrangement: de leerling is ingeschreven op een onderwijseenheid van Vitus Zuid en ontvangt onderwijs in een (V)SO setting of in een groep (met overeenkomstige onderwijsbehoeften) in het regulier onderwijs PO/VO/MBO).

Het ondersteuningsarrangement: de leerling is ingeschreven bij een reguliere onderwijsinstelling. Dit arrangement is bedoeld voor die leerlingen voor wie een onderwijsarrangement niet passend is. Ambulante dienstverleners van Vitus Zuid bieden ondersteuning in het primair, voorgezet of middelbaar beroepsonderwijs. De concrete invulling, het aantal uren en de inhoud van de specifieke ondersteuning is maatwerk en afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling.