logo_mgrhanssen

Mgr. Hanssen verzorgt in Zuid- en Midden-Limburg hoogwaardig onderwijs en professionele begeleiding voor kinderen met ernstige auditieve en/of communicatieve beperkingen waarvoor in het regulier onderwijs geen toereikende zorg geboden kan worden.

Wij verzorgen in de leslocaties te Hoensbroek en Roermond speciaal onderwijs voor SH/Doof-leerlingen vanaf 3 jaar tot 13 jaar en voor TOS-leerlingen (kinderen met taalontwikkelingsstoornissen /voorheen esm) van 4 tot 13 jaar.

In het regulier onderwijs biedt de Externe Dienst van Mgr. Hanssen ondersteuning aan leerlingen van 4 tot en met 21 jaar.

Samen met onze ketenpartners Adelante (Audiologie en Communicatie) en Koninklijke Kentalis, geven wij invulling aan het hele palet van diagnostiek, behandeling, onderwijs en begeleiding aan kinderen met gehoor-, spraak- en taalproblemen.

Voor zowel leerlingen, ouders en professionals zijn wij de partner op het terrein van onderwijs en begeleiding.