Het bestuursteam van Vitus Zuid wordt gevormd door de bestuurder en de algemeen directeuren van de 3 onderwijseenheden:

  • De heer Theo van Munnen, bestuurder Vitus Zuid
  • De heer Alexander Claassen, algemeen directeur Taalbrug College
  • Mevrouw José Clevis, algemeen directeur Taalbrug Junior
  • De heer Paul Goossens, algemeen directeur Mgr. Hanssen