Vitus Zuid heeft sinds 14 september 2016 een klokkenluidersregeling waarmee de Medezeggenschapsraad heeft ingestemd.

2016 09 14 Vastgestelde klokkenluiderssregeling Vitus Zuid

De bestuurder en de Raad van Toezicht zijn te bereiken via de bestuurssecretaris via klachten@vituszuid.nl

De externe vertrouwenspersonen van Vitus Zuid zijn:

De heer Joop Homminga, joop@hommingatca.nl, 06-25560202.

Mevrouw Marjolijn Weijmans, marjolijnweijmans@gmail.com, 06-34713366.