Home   Klachtenregeling

Klachtenregeling

Vitus Zuid heeft sinds 15 november 2015 een klachtenregeling voor leerlingen, ouders en medewerkers waarmee de Medezeggenschapsraad heeft ingestemd.

Per 1 april 2019 is deze geactualiseerd, eveneens met instemming van de MR.

2019 04 01 Vastgestelde klachtenregeling Vitus Zuid

De klachtenfunctionaris is bereikbaar via het e-mailadres: klachten@vituszuid.nl.

De externe vertrouwenspersonen van Vitus Zuid zijn:

De heer Joop Homminga, joop@hommingatca.nl, 06-25560202.

Mevrouw Marjolijn Weijmans, marjolijnweijmans@gmail.com, 06-34713366.