Taalbrug College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Onze leerroutes bereiden leerlingen met auditieve ee voortgezet onderwijs. auditieve of communicatieve beperking voor op een plek in de maatschappij. Naast onderwijs verzorgen we ambulante ondersteuning binnen het regulier voortgezet onderwijs.