Home   Taalbrug Junior

Taalbrug Junior

Taalbrug Junior geeft onderwijs aan kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking: slechthorende kinderen, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of kinderen met een stoornis in het autismespectrum die specifiek leidt tot een communicatieve beperking.
De primaire hulpvraag van alle kinderen die de school bezoeken ligt in de behoefte om beter te leren communiceren met anderen. De kinderen onderscheiden zich door hun specifieke onderwijsbehoeften op verschillende leer- en ontwikkelingsgebieden.
De primaire opdracht aan alle personeelsleden is onderwijs te bieden dat aansluit bij de hulpvraag van de kinderen. Medewerkers onderscheiden zich, gezien de historie van de scholen, door hun specifieke kwaliteiten, kennis en competenties met betrekking tot de uitvoering van het onderwijsprogramma.