Home   Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Vitus Zuid wordt gevormd door de bestuurder, de heer Theo van Munnen.

De heer van Munnen is bereikbaar via de bestuurssecretaris, mevrouw Margo Jenniskens: m.jenniskens@vituszuid.nl