X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

Diplomagericht

painting2De Taalbrug is een zelfstandige cluster 2 school voor leerlingen met auditief en communicatieve beperkingen waaronder leerlingen in het autisme spectrum en leerlingen met een meervoudige problematiek . De Taalbrug bestaat uit een SO en een VSO afdeling.

De leerlingen die van het Speciaal- en Basisonderwijs doorstromen naar het VSO krijgen een advies mee over het te verwachten uitstroomniveau in VO of VSO. Dat is bijv. praktijkonderwijs of toeleiding naar arbeid, – vmbo basisberoeps- ,kaderberoepsgericht of theoretische leerweg of naar het VO vmbo/havo met ambulant Begeleiding.

Het gaat daarbij over de capaciteiten, vaardigheden, persoonlijke en didactische ontwikkeling op het moment van instroom, communicatieve redzaamheid en andere aspecten in de hulpvraag. Op basis hiervan wordt in overeenstemming met de ouders/leerling een handelingsplan (groepsplan) of het ontwikkelingsperspectief geformuleerd. Dit wordt afhankelijk van de ontwikkeling en de wijzigende onderwijsbehoefte van de leerling gedurende zijn/haar verblijf in het onderwijs voortgezet of bijgesteld binnen een onderwijsarrangement in groepsverband. De commissie van Begeleiding adviseert hierover.

Het doorlopen van ons VSO verloopt in 3 fases

  • de brugklas
  • de onderbouw: VMBO1 en VMBO2
  • de bovenbouw: VMBO3 en VMBO4

Gedurende deze jaren wordt steeds een keuze gemaakt voor een uitstroomprofiel binnen onze school of doorstroming naar regulier VO. Onderwijs en begeleiding zijn gericht op doorstroomperspectieven naar een vervolg: leren of leren en werken.

Teamleiders:

  • Ger Maassen ( Licht en Medium arrangement – Externe Dienst)
  • Wil Stravens (Intensief arrangement – Onderbouw)
  • Wim van der Meulen (Intensief arrangement – Bovenbouw)

Bereikbaar via het centrale telefoonnummer 040 2902345