X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

Arbeid & Dagbesteding

De Taalbrug is een zelfstandige cluster 2 school voor leerlingen met auditief en communicatieve beperkingen waaronder leerlingen in het autisme spectrum en leerlingen met een meervoudige problematiek . De Taalbrug bestaat uit een SO en een VSO afdeling.

De leerlingen die van het Speciaal- en Basisonderwijs doorstromen naar het VSO krijgen een advies mee over het te verwachten uitstroomniveau in VO of VSO. Dat is bijv. praktijkonderwijs of toeleiding naar arbeid, – vmbo basisberoeps- ,kaderberoepsgericht of theoretische leerweg of naar het VO vmbo/havo met ambulant Begeleiding.

Het gaat daarbij over de capaciteiten, vaardigheden, persoonlijke en didactische ontwikkeling op het moment van instroom, communicatieve redzaamheid en andere aspecten in de hulpvraag. Op basis hiervan wordt in overeenstemming met de ouders/leerling een handelingsplan (groepsplan) of het ontwikkelingsperspectief geformuleerd. Dit wordt afhankelijk van de ontwikkeling en de wijzigende onderwijsbehoefte van de leerling gedurende zijn/haar verblijf in het onderwijs voortgezet of bijgesteld binnen een onderwijsarrangement in groepsverband. De commissie van Begeleiding adviseert hierover.

Het doorlopen van ons VSO verloopt in 3 fases

  • de oriëntatie (O-fase).
  • de voorbereiding (V-fase).
  • toeleiding (T-fase).

Gedurende deze jaren wordt steeds een keuze gemaakt voor een uitstroomprofiel of in enkel geval doorstroming naar regulier VO. Onderwijs en begeleiding zijn gericht op doorstroomperspectieven naar een vervolg: leren en werken of werk in beschermd verband.

Teamleiders:

  • Maaike Jacobs (O – Fase)
  • Jolanda Hodzelmans (Interim teamleidster V-fase)
  • Monique van den Hurk (T- Fase)

Bereikbaar via het centrale telefoonnummer 040 2902345

Arbeid & Dagbesteding in het nieuws

Arbeids Transitie Centrum

Transitiehuis