X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

Welkom bij VSO Taalbrug

De Taalbrug is een school voor slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en leerlingen met een stoornis in het autisme spectrum die specifiek leidt tot een communicatieve beperking. De primaire hulpvraag van alle leerlingen die de Taalbrug bezoeken ligt in de behoefte om beter te leren communiceren met anderen. De behoefte om voldoende mondig te worden zodat leerlingen kunnen en durven zeggen wat ze willen zeggen. De school ziet het als haar opdracht een adequaat antwoord te geven op deze hulpvragen en leerbehoeften.

Alle activiteiten van de school zijn in de eerste plaats bedoeld om leerlingen vaardigheden te leren waarmee zij zich in de communicatie met anderen, binnen hun mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

De sector VSO wil samen  met haar leerlingen en hun ouders/verzorgers het ontwikkelingsperspectief  waarmaken  van 12-20 jarigen met ernstige en complexe beperkingen op het gebied van taal en communicatie.

We willen dat elke leerling zo volwaardig als mogelijk deel kan nemen aan de samenleving. We handelen vanuit pedagogisch optimisme; gaan uit van de kracht die iedere leerling heeft om zich te ontwikkelen. Het aanspreken en uitdagen van deze kracht is de opgave van ons onderwijs en onze dienstverlening.