X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

Laatste nieuws over het coronavirus

Op deze pagina informeren wij u over de actuele situatie en de maatregelen die we op Taalbrug College nemen als het gaat om het coronavirus. Informatie kan dagelijks aangevuld of gewijzigd worden; we volgen iedere dag de richtlijnen van Overheid en RIVM.Op de websites van het RIVM en de GGD vindt u meer informatie over de situatie van het coronavirus in Nederland en wat u kunt doen om besmetting te voorkomen.

2 juni: start fysiek onderwijs

Vanaf vandaag mogen alle middelbare scholen weer starten met fysiek onderwijs. De afgelopen weken hebben wij alles in het werk gesteld om het schoolgebouw, de lokalen en ons onderwijs in te richten op de 1,5 meter regel.

Vanzelfsprekend blijven wij de richtlijnen en voorschriften van het RIVM volgen. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen hebben alle leerlingen en ouders een brief ontvangen met richtlijnen en instructiefilmpjes voor de start van het fysieke onderwijs. Om zo veilig mogelijk onderwijs te kunnen blijven geven is het erg belangrijk dat iedereen zich hieraan houdt.

0001

24 maart: Gewijzigde aanpak eindexamens

Ministers van Engelshoven en Slob van Onderwijs hebben vanmiddag bekend gemaakt dat het Centraal Examen voortgezet onderwijs dit schooljaar niet doorgaat. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen.

Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

Vanuit het ministerie ontvangen wij richtlijnen met betrekking tot de schoolexamens. Leerlingen krijgen hier zo snel mogelijk meer informatie over. Over de toetsen uit het Programma van Toetsing en Afsluiting zijn door de docenten afspraken gemaakt met de leerlingen. Deze afspraken willen wij door laten gaan.

Op de website van de Rijksoverheid, vindt u antwoorden op veelgestelde vragen rondom het coronavirus en de eindexamens.

19 maart: Collega Taalbrug College mogelijk besmet met het Coronavirus

Vandaag werd bekend dat een medewerker van het Taalbrug College mogelijk besmet is geraakt met het coronavirus. De medewerker is niet getest, maar de huisarts acht het waarschijnlijk dat het om het coronavirus gaat. De betreffende medewerker is vanaf de eerste verschijnselen thuis gebleven. Leerlingen met wie de betreffende collega mogelijk in contact is geweest, zijn op de hoogte gesteld. Op dit moment vertoont géén van deze leerlingen symptomen. Wij informeren u zodra er nieuwe feiten bekend zijn.

Update 24 maart: Met de collega gaat het inmiddels beter. Hij zal volgende week de werkzaamheden voor school weer oppakken.

Schoollocatie gesloten

Vanaf 20 maart is het Taalbrug College schoolgebouw uit voorzorg tijdelijk gesloten. Heeft uw zoon/dochter nog materialen op school die hij/zij op wil halen? Dan kunt u vanaf 23 maart op aanvraag terecht tussen 10.00 -12.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de mentor van uw zoon/dochter. Deze informeert de school over uw komst.

Examens

Vanuit het ministerie heeft Taalbrug College richtlijnen ontvangen met betrekking tot de schoolexamens. Onze docenten hebben afspraken gemaakt met leerlingen over het Programma van Toetsing en Afsluiting. U krijgt zo snel mogelijk te horen wanneer en op welke manier de schoolexamens zullen plaatsvinden.

 

17 maart: Online onderwijs opgestart voor alle leerlingen

Wij willen onze leerlingen het best mogelijke onderwijs bieden, ook onder moeilijke omstandigheden. Vanaf woensdag 18 maart bieden we voor alle leerlingen thuisonderwijs aan. De manier waarop dit georganiseerd wordt, varieert per leerroute en leerjaar. Leerlingen en ouders zijn hierover geïnformeerd per brief.

Er zijn tot op heden nog geen ouders die een beroep hebben gedaan op opvang op onze locatie. Voor leerlingen van ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen, wordt er opvang georganiseerd als dit nodig is. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Dat kan via administratie@taalbrug.nl

 

15 maart: Geen lessen meer op de Taalbrug College locatie

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit vandaag, heeft ook Taalbrug College verdergaande maatregelen genomen om de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers te waarborgen. Vanaf maandag 16 maart zijn alle lessen en leerlingengebonden activiteiten geschort. Ouders en leerlingen zijn hierover per brief geïnformeerd.

 

10 maart: Richtlijnen voor leerlingen en ouders

Het RIVM heeft de richtlijnen voor de provincie Noord-Brabant aangescherpt.

Als uw kind geen klachten heeft, dan kan hij/zij gewoon naar school of de stageplek gaan. Heeft uw kind last lichte klachten, zoals hoesten, verkoudheid of koorts, dan moet hij/zij thuisblijven. Meld uw kind dan wel zo snel mogelijk afwezig.

Is uw kind weer beter? Wacht dan nog 24 uur. Daarna kan hij/zij weer gewoon naar school komen.

Bovengenoemde richtlijn geldt vanzelfsprekend ook voor onze medewerkers. Dat betekent dat we te maken kunnen krijgen met medewerkers die thuis moeten blijven. We bekijken per dag of dit gevolgen heeft voor het onderwijs in de groep van uw kind.

Daar waar mogelijk zetten we vervangende leerkrachten in. Het kan zijn dat we met onderbezetting van personeel binnen onze school te maken krijgen. In die situatie zijn wij mogelijk genoodzaakt groepen thuis te laten blijven. Als er gevolgen zijn voor de groep van uw kind, dan informeren we u hierover.

Taalbrug College houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. Daar informeren we u steeds zo goed mogelijk over. Wij begrijpen dat de gevolgen van het aangescherpte advies ongemak met zich meebrengen voor u en uw kind. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en uw begrip. Mocht u twijfelen of heeft u een vraag? Neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Op de websites van het RIVM en de GGD vindt u meer informatie over het virus en wat u kunt doen om besmetting te voorkomen. Vragen en antwoorden over de nieuwe richtlijnen van het RIVM vindt u hier.