Aanmelding

  • Hebt u vragen met betrekking tot de ontwikkeling van een leerling op uw school?
  • Hebben die vragen betrekking op communicatie, spraak, taal en gehoor, al dan niet in combinatie met ASS?
  • Zou u het fijn vinden dat er iemand met specifieke expertise met u meedenkt?

Gratis consultatie

Via het aanmeldformulier Consultatie & Advies kunt u uw hulpvraag kenbaar maken. Een van onze professionals neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Een consultatie wordt zonder kosten aangeboden.

Leerling

Naam *:

Geboortedatum *:

Toestemming van ouders: JaNee

Toestemming inzien dossiers: JaNee

Telefoon ouders:

Aanvrager

Naam *:

E-mail *:

Telefoon *:

Bereikbaar op *:

Functie:

Organisatie:

Type organisatie:

Adres *:

Postcode*:

Plaats *:

Leerkracht:

Email leerkracht:

Klas:

Advies/ Ondersteuning

Problematiek *:

TaalontwikkelingsstoornisSlechthorendDoof

Is er eerder advies gevraagd: JaNee

Beeldvorming *:

Hulpvraag *:

Eventuele diagnose/ onderzoeken

IQ:

Voeg evt onderzoek of diagnose toe:

Vragen? Neem dan contact op met aanmeldpuntcluster de Taalbrug: aanmeldpuntcluster2@taalbrug.nl . Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen