Ouders

Onderwijs geven doen we samen. In alles wat we doen zijn de ouders/verzorgers van de leerlingen onze belangrijkste partners. We hechten veel belang aan een goede samenwerking en vertrouwen tussen ouders en de school.  Daarom betrekken we ouders actief bij wat er zich op onze school afspeelt. Dit doen we door regelmatig informatie te delen, gesprekken te houden en door het organiseren van ouderavonden.

Inspraak

Wilt u meebeslissen over het schoolbeleid? Dan kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad en de deelraad Taalbrug College. Voor meer informatie kunt u kijken bij Medezeggenschap.