Onderwijs

In ons onderwijs richten we ons niet op de beperking, maar op de talenten en mogelijkheden van de leerling. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten. Samen kijken we naar de manier waarop een leerling deze kwaliteiten zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Zo willen we iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen.

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Het belangrijkste doel van ons onderwijs is onze leerlingen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de samenleving. We richten ons daarbij niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar op de totale ontwikkeling van een leerling. Er is veel aandacht voor communicatieve vaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling en praktische vaardigheden. Door de zelfredzaamheid te bevorderen, bereiden we leerlingen voor op een toekomst na de schooltijd.

Persoonlijk ontwikkelingsperspectief

We streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau binnen de mogelijkheden van een leerling. Voor alle leerlingen leggen we in overleg met de ouders de ontwikkelingsmogelijkheden vast in een persoonlijke ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin beschrijven we de doelen waar we naartoe werken en het verwachte uitstroomniveau. Het OPP wordt jaarlijks geëvalueerd zodat we weten of we op de goede weg zitten.

Uitstroomroutes

Leerlingen op onze school bereiden zich voor op twee verschillende uitstroomroutes:

  1. Leerroute Vervolgonderwijs: gericht op het behalen van een regulier VMBO-diploma of certificaten om de overstap naar vervolgonderwijs te kunnen maken
  2. Leerroute Arbeid: gericht op het behalen van certificaten om de overstap naar een arbeidsplaats te kunnen maken. Leerlingen die de overstap naar een arbeidsplaats niet kunnen maken worden begeleid in de overstap naar een plek binnen de arbeidsmatige dagbesteding.

Meer informatie over onze missie en visie vindt U op onderstaande link

Missie en Visie