X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

Ambulante dienstverlening VSO

De Taalbrug in Eindhoven is een school voor slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en leerlingen met een stoornis in het autismespectrum die specifiek leidt tot een communicatieve beperking. De primaire hulpvraag van alle kinderen die de school bezoeken ligt in de behoefte om beter te communiceren met anderen. Op de hoofdlocatie in Eindhoven zijn Speciaal Onderwijs (SO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en de Ambulante Dienstverlening gevestigd. Daarnaast heeft het SO een nevenvestiging in Eindhoven en Helmond. De Taalbrug heeft 470 leerlingen in het SO, 500 in het VSO en 400 krijgen begeleiding in het regulier onderwijs. Er werken op de Taalbrug, inclusief Ambulante Dienstverlening, ongeveer 350 medewerkers. Naast allerlei scholen in Zuidoost Brabant werkt de Taalbrug nauw samen met onder andere Koninklijke Kentalis en Adelante.


Voor school die vragen heeft over het kind

Als de school een vraag heeft over het gehoor of de taalontwikkeling van een leerling, kan de leerkracht het zorgteam van de school of het samenwerkingsverband om hulp vragen.

Als het zorgteam dat nodig vindt, kan het advies en ondersteuning vragen bij informatie- en aanmeldpunt cluster 2 van De Taalbrug.

Als het nodig is, moet de leerling getest worden. Heeft de leerling een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking en daarnaast een duidelijke extra behoefte aan ondersteuning, wordt er gekeken welke vorm van onderwijsarrangement en andere ondersteuning hierbij het beste past. De Commissie van Onderzoek heeft hierin uiteindelijk het laatste woord. Zij stellen het advies vast.