X
(+31) 40 2902345 info@taalbrug.nl

Welkom op de website van de Taalbrug

De Taalbrug in Eindhoven is een school voor slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en leerlingen met een stoornis in het autismespectrum die specifiek leidt tot een communicatieve beperking. De primaire hulpvraag van alle kinderen die de school bezoeken ligt in de behoefte om te leren communiceren met anderen. Op de hoofdlocatie in Eindhoven zijn Speciaal Onderwijs (SO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en de Ambulante Dienst gevestigd. Daarnaast heeft het SO een nevenvestiging in Eindhoven en Helmond. De Taalbrug heeft 470 leerlingen in het SO, 500 in het VSO en 400 krijgen begeleiding in het regulier onderwijs. Er werken op de Taalbrug, inclusief Ambulante Dienst, ongeveer 350 medewerkers. Naast allerlei scholen in Zuidoost Brabant werkt de Taalbrug nauw samen met onder andere Koninklijke Kentalis en Adelante.

blok-back-1-taalbrug
blok-back-2-taalbrug
Klik hier voor Taalbrug VSO