Taalbrug College

Taalbrug College is een school voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een communicatieve en of auditieve beperking. Dit zijn dove of slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelings-stoornis (TOS) of leerlingen met een vorm van autisme die specifiek leidt tot problemen in de communicatie.

Voorbereiding op vervolgonderwijs
of de arbeidsmarkt

Onze school bestaat uit de leerroute Vervolgonderwijs en de leerroute Arbeid. De leerroute Vervolgonderwijs richt zich op uitstroom naar vervolgonderwijs met een regulier VMBO-diploma en de Entreeopleiding. De leerroute Arbeid  richt zich op uitstroom naar de arbeidsmarkt of een vorm van (arbeidsmatige) dagbesteding. Onze Ambulante Dienst biedt ondersteuning aan leerlingen in het voortgezet onderwijs, MBO en HBO en ondersteuning op de arbeidsplek.

Taal en communicatie centraal

Voor al onze leerlingen geldt dat het horen, spreken en begrijpen van taal niet vanzelfsprekend is. De belangrijkste hulpvraag van onze leerlingen bestaat uit de behoefte te leren communiceren met anderen. Al onze activiteiten zijn er in eerste instantie op gericht een antwoord te geven op deze hulpvraag.

 

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.40 tot 15.00 uur
Woensdag:
08.40 tot 12.40 uur

De lestijden voor leerlingen in de bovenbouw van leerroute Vervolgonderwijs kunnen afwijken:

Woensdagmiddag lestijden:
6e lesuur   13.10 tot 14.00
7e lesuur   14.00 tot 14.50
8e lesuur   14.50 tot 15.35

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8e lesuur   15.00 tot 15.50

Voor het lesrooster van de individuele leerling verwijzen we naar het lesrooster van de groepen. Deze wordt uitgereikt aan de leerling en is ook te zien in SOMtoday

Schooltijden voor leerlingen die naar symbioseonderwijs gaan (de Rooi Pannen en Vakcollege Eindhoven) kunnen afwijken.
Het vakantierooster inclusief studiedagen 2020-2021 staat op deze website bij Downloads.

 

Taalbrug College in beeld

 

Regionale Bedrijvendag 12-2-2020 op Taalbrug College

Nieuws over het Coronavirus