Home   Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de wet medezeggenschap op scholen (WMS).  Hierin is geregeld dat elke school dient te beschikken over een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel in gelijke aantallen vertegenwoordigd zijn.

De bevoegdheden (instemmings- of adviesrecht), procedures en taken zijn vastgelegd in onderstaande documenten:

Vastgesteld huishoudelijk reglement MR Vitus Zuid 2015 08 01

Vastgesteld reglement MR Vitus Zuid 2017 08 01

Vastgesteld medezeggenschapsstatuut Vitus Zuid 2017 08 01

De MR fungeert op Vitus Zuidniveau.
Daarnaast beschikt elke onderwijseenheid over een eigen deelraad. Deze heeft vergelijkbare rechten als de MR, de deelraad treedt in dat geval in de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad voor zover uitoefening van die bevoegdheden geen betrekking heeft op een ander deel van de instelling. De bevoegdheden (instemmings- of adviesrecht), procedures en taken zijn vastgelegd in de Medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement van de deelraad.

De MR vergadert maximaal 4 jaar per jaar, daarnaast vergaderen de 3 deelraden ieder ongeveer 8 keer per jaar.

De medezeggenschapsraad van Vitus Zuid bestaat uit:

Franca van den Berg
Gerd Bergmans
Karel Clignet
René van Gooswilligen
Arthur Minnaert (voorzitter)
Wil Smeets

In het schooljaar 2017-2018 vergadert de MR op 4 oktober, 13 december, 14 maart en 23 mei.

Onderstaand wordt (zodra beschikbaar) de agenda van de eerstvolgende vergadering van de MR geplaatst, welke openbaar is.

Mocht u een vergadering willen bijwonen, neem dan s.v.p. contact op met de bestuurssecretaris m.jenniskens@vituszuid.nl

De notulen van de MR-vergadering zijn opvraagbaar bij de bestuurssecretaris m.jenniskens@vituszuid.nl

Sinds 2016 maakt de MR regelmatig een nieuwsbrief, welke hieronder te raadplegen is.
MR nieuwsbrief 2016 05 30

MR nieuwsbrief 2016 09 03

MR nieuwsbrief 2016 10 04

MR nieuwsbrief 2017 01 26

MR nieuwsbrief 2017 05 30

MR Nieuwsbrief 15 12 2017.docx