Home   Management

Management

Het managementteam van Vitus Zuid wordt gevormd door de bestuurder en de directeuren van de 3 onderwijseenheden: