Home   Klachtenregeling

Klachtenregeling

Vitus Zuid heeft sinds 15 november 2015 een klachtenregeling waarmee de Medezeggenschapsraad heeft ingestemd.
2015 11 15 Vastgestelde klachtenregeling Vitus Zuid

De klachtenfunctionaris is bereikbaar via klachten@vituszuid.nl

De externe vertrouwenspersonen van Vitus Zuid zijn:

De heer Joop Homminga, joop@hommingatca.nl, 06-25560202.

Mevrouw Marjolijn Weijmans, marjolijnweijmans@hotmail.com, 06-34713366.