Skt-slide1 Skt-slide2 Skt-slide3


boximg
Mgr. Hanssen
Mgr. Hanssen voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) als hoogwaardig expertisecentrum, onderwijs en begeleiding verzorgen aan kinderen met ernstige beperkingen in hun communicatie, inclusief mogelijke co-morbiditeiten.
boximg
De Taalbrug SO
De Taalbrug sector SO geeft onderwijs op drie locaties en werkt als één school voor speciaal onderwijs voor de regio Zuidoost Brabant en Noord Limburg. Naast de hoofdlocatie in Eindhoven, zijn er nevenvestigingen in Helmond en Venlo. Op elke locatie wordt speciaal onderwijs geboden aan kinderen van 4 tot 13 jaar.
boximg
De Taalbrug VSO
De VSO afdelingen van de Taalbrug bereiden leerlingen voor op een plek in de maatschappij. Door intensieve inhoudelijke samenwerking tussen de SO en VSO afdelingen slaan we bruggen naar elkaars kennis op het gebied van orthopedagogiek, orthodidactiek en communicatie.
boximg
Nieuws
Borging toekomst onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Onlangs heeft de landelijke stichting Simea besloten een werkgroep in te stellen om het Simea bestuur te adviseren hoe het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen kwalitatief voor de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. De werkgroep wil daarbij alle stakeholders betrekken. (ouders, leerlingen, medewerkers). Rond de zomer begint dat met “digitaal” informatie/meningen ophalen en delen. Deze informatie wordt gedeeld en besproken op een conferentie in november 2017.